insan familyasının tehlikeli bir alt türü. araştırmalara göre onlar her yerde yaygın olarak bulunurlar. bu popülasyonun en çok görüldüğü bölgeler; liseler ve üniversitelerdir. ancak şimdi onların yaşam alanı evler olmuştur. fakat pandemi süreci onların etkinliğinde belirgin bir azalmaya yol açmamıştır. (!) çünkü onlar her zaman fonksiyonlarını yerine getirirler. örneğin tiktok'ta fenomen olmak uğruna saçma sapan videolar çekerler, enes batur veya benzeri bir mahlukat (!) hayranlıkları vardır, hatta onlardan birine benzemek, viral olmak gâyesiyle çeşitli kepâzeliklere imza atmaktan geri durmazlar. çünkü youtuber olmak bunu gerektirir. (istisnâlar bunun dışındadır.) z kuşağında gözlemlenen en yaygın davranış tiplerinden biri de anne-babalarına karşı saygısızlık, aşağılama, her şeye bir başkaldırı, bir isyan, bir sagopa kajmer/teoman hâlet-i rûhiyesi hâkimdir onlarda. hele zaten siyâsî konularda engin bilgi sahibidirler. klavye başında vatan savunuculuğu yaptığını sanan da, klavye arkasında olmanın verdiği rahatlığa dayanarak istediğine sallayan da çoktur. 2000 yılından sonra doğan nesil olarak tanımlanan z kuşağı için başka bilimsel (!) tanımlar yapılmış olsa da kabul edilen görüş budur. çoğu kişinin kendilerinden ümitli olmadığı z kuşağı, bazılarına göre bugünün yarını, geleceğimizin teminatıdır. oysa z kuşağının sonraki kuşaklara faydalı olabilmesi için önce kendine faydalı olması gerekir. bunun için de eğitim sistemine ve ebeveynlere büyük görev düştüğü muhakkaktır. yoksa z kuşağını tamamıyla günah keçisi îlân etmek yanlıştır.