sağ gösterip sol vuran insanlara söylenen esef cümlesi. çeşitli küfürlerin ve duyulmamış bedduaların yerini tutan bu söz, onların kendilerine yazık ettiğini anlatır. çünkü âh alan âh eder demişlerdir. başkasına kuyu kazan unutup o kuyuya kendi düşer. böylelikle 'kendi düşen ağlamaz' şeklindeki hakîkat tahakkuk eder. öyleyse elindekilere yazık edenlere, iyi insanlara yazık edenlere yazıklar olsun demek gerekir. şu şiirim de buraya iyi gider:

kötülüğümüzü umanlar, zulme göz yumanlar, karanlıklar dumanlar, olmuş sizin içiniz.
içkiye alıştırdınız, mikrop bulaştırdınız, hastane dolaştırdınız, yazıklar olsun size.
attın bana kazıklar, olsun sana yazıklar.