parayla her şeyi yapabileceğini zanneden insanların hayat felsefesi. ama bir yandan da, -hele içinde bulunduğumuz şu dönem itibariyle- inkârı mümkün olmayan bir gerçek. para olmadan eğitim kapısı, iş kapısı, geçim kapısı açılmıyor, herkes bu konuda hemfikir. para doğru kullanılırsa huzura açılan bir kapıdır. haram paraysa veya yanlış kullanılıp çar-çur edilirse o paranın size açacağı tek kapı, mutsuzluk kapısı olacaktır. bu noktadan hareketle 'para bir anahtardır, hangi kapıya takarsan onu açar' demek mümkündür. siz parayı helal yoldan kazanıp helal yolda harcıyorsanız paraya hükmediyorsunuz, tam tersi oluyorsa o size hükmediyor demektir. bir anonim sözü der ki; 'cebinizi para para doldurmak için, ciğerinizi pâre pâre etmeyin'. başka bir anonim sözü de şöyle der: 'para' için, 'zampara' olma.