yapılan iyiliğe teşekkür etmeyip onu görmezden gelmek, daha da kötüsü ona kötülükle mukabele etmek. 'merhametten maraz doğar' sözüne sonuna kadar hak verilmesini sağlayan davranışlar bütünü. küfrân-ı nîmet diye de bilinir. çoğu kişinin bir meslek hâline getirdiği nankörlük, insanın elindekileri kaybetmesine yol açar. şu sözü de hatırlamak yerinde olur: kedinin nankörü başkasına miyavlar, sahibini de tırmalar. nankörler öyle insanlardır ki, kendileri düştüğü zaman onları tutup kaldıran eli ısırırlar. onlar a ok atmasını öğretseniz, ilk nişan alacakları kişi siz olursunuz. onlara göre sadakat sahibi olanlar kılıbık, dürüst insanlar aptal, iyi insanlar da enâyiden başka bir şey değildir. size en çok nankörlük yapacak kişi, en fazla iyilik ettiğiniz kişi olur.