Hislerle değil de akıl ile karar verilen evlilik. Duygusal sebeplerden çok ekonomik veya buna benzer somut sebeplere dayanır. Ancak mantığınızı dinleyerek evlendiğiniz kişi bir (bkz:ömür törpüsü) çıkarsa o zaman çok pişman olacaksınızdır.
Genelde görücü usulü ile gerçekleşen evlilikler mantık evliliği olmaktadır. Mantıkî sebeplerle başlayıp sonra aşk evliliğine dönüşen birliktelikler olabilir ancak işi riske atmamak gerekir.
Kalbin onaylamadığı ve bir evlilik. Gerçek aşktan yoksun olduğu için taraflara bir ıstırap gibi gelir. Ancak apara ile mutlu oluyorsanız ve aşkın sizin için o kadar önemi yoksa mantık evliliği yaptığınızdan dolayı 'keşke' demezsiniz.
Her şeye para perspektiifinden bakmak yanlıştır. Mantık evliliği sadece maddi sebeplere dayanmaz. Bazen ailenizden kaçıp gitmek için bile ilk karşınıza çıkan kişi ile evlenmeyi tercih edersiniz. Mantık evliliğinde çiftler birbirine aşk ile değil imza ile bağlıdır.