Avrupa umuduyla yola çıkan fakat sınırın ardında Yunan polisiyle karşılaştıklarında hayalleri suya düşen göçmenlerin yaşadığı kötü durum. Göçmenlerini ülkesine almak istemeyen Yunanistan onları insanlıkla bağdaşmayan şekilde bir muameleye tabi tutarak elbiselerine varana kadar alıp Türkiye'ye geri yollamaktadırlar. Paylaşılan bu görüntüler ise vehametin boyutunu gözler önüne sermektedir.
Yunanistan tarafından istenmeyen göçmenlerin tabi tutulduğu dehşet verici muameledir. Avrupa'ya geçmek isterken ellerindeki her şeyi kaybeden göçmenler acımasızca dövülmekte ve geçişlerine izin verilmemektedir.
İzleyenlerin yüreğini acıtan tablodur. Göçmenler büyük umutlarla yola çıkmakta fakat sınırın ötesinden daha ileriye gidememektedir. Yunan polisi tarafından püskürtülen göçmenler aç bilaç beş parasız ve çıplak bir halde geri yollanmaktadır.
Yeni bir hayat kurmayı hayal eden göçmenlerin yaşadığı hayal kırıklığı ve uğradıkları insanlık dışı muameledir. Yunan engelini aşamayan göçmenler çaresizlik içinde ortada kalmaktadır.