dünyanın en tehlikeli hastalıkları arasında başı çeken durum. tedavi edilmezse kişinin beyni kangren olur. (!) cehalet hastalığının en yaygın semptomları;

-her şeyi bilmek (daha doğrusu öyle sanmak)
-siyaset, din, tıp, teknoloji, ekonomi, sanat, bilim gibi her konuda uzman olmak
- kendisini alâkadar etmeyen şeylere burnunu sokmak
- onun fikrine başvurulmadığı halde hemen maydanoz olup engin fikirlerini dile getirmek
- az dinlemek fakat çok konuşmak
- benim görüşüme göre, bence, böyle düşünüyorum, şöyleymiş, öyle diyorlar, böyle duydum gibi lafları ağzından düşürmemek
cehaletin okuma-yazma bilmemek olduğunu söyleyenler hatalıdır. köyde doğup büyümüş, mektep-medrese görmemiş olmasına rağmen kendini yetiştirmiş insanlar vardır. ancak birçok üniversite bitirmiş, orada burada master-doktora vb. yapmış, bilmem kaç tane diploması ve sertifikası olduğu halde câhil kalanlar çoktur. dil bilmeleri, yurt dışında okumaları kendilerini aydın, münevver, kültürlü yapmaya yetmese de bu insanlar sözü edilen nitelikleri başkalarına üstünlük taslamak için kullanmakta ve kendilerini bir halt sanmakta epey mâhirdirler. oysa menfaatleriyle ters düşen durumlar karşısındaki tavırları, lüzumsuz konuşmaları, pot kırmaları onların gerçek eğitim düzeyini ve bilgi birikimini fazlasıyla ele verir.