Sıtkı Alp Eğitim Vakfı tarafından kurulmuştur. Eğitim dili, Hukuk Fakültesi dışında, İngilizce'dir.