Cumhuriyet tarihini ve misyonunu milletiyle özdeşleştirmiş, bütünleştirmiş üniversite.